Wil's Bridge Site       


Computers / laptops en tablets / smartphones geven websites niet op dezelfde wijze weer.
U bevindt zich nu in de versie voor computers en labtops. Om naar de versie voor tablets en smartphones te gaan, druk op
 

Met deze bridge-site wil ik mijn digitale bridgemateriaal gratis ter beschikking stellen aan een ieder die geïnteresseerd is in bridge.
Toen ik, na het volgen van een bridgecursus, me verder in bridge wilde verdiepen, vond ik dat er weinig oefenmateriaal beschikbaar was. Dit is de reden dat ik deze internetsite gemaakt heb.


De bridge-site in vogelvlucht.

Systeemkaart.
Hier bevinden zich de welbekende, op clubavonden gebruikte, systeemkaarten van 4-kaart en 5-kaart Hoog.
Daarnaast zijn hier ook voor zowel 4-kaart als 5-kaart Hoog meer gedetailleerde systeemkaarten. Hierin wordt ruim aandacht aan het bijbod geschonken.
Voor 5-kaart Hoog zijn er schema's van de biedingen na een opening op 1-niveau, waaronder die van voorbereidende 1.
Ook zijn er schema's van biedingen volgens Jacoby en Stayman na een opening in 1SA en 2SA en van een alternatief biedsysteem na een opening in 2.

Bieden.
Dit hoofdstuk is erg uitgebreid en is bedoeld als aanvulling op bridgecurssussen en bridgeboeken.
Hier kunnen de biedingen van vele spellen op allerlei niveau geoefend worden.
De spellen gaan van eenvoudig (b.v. biedingen zonder volgbod) tot de meer moeilijkere biedingen.
De biedingen zijn gedaan volgens de hierboven genoemde systeemkaarten en schema's.
Ook zijn de biedingen volgens 4-kaart en 5-kaart Hoog naast elkaar te zien en dus te vergelijken.

Afspelen.
Allereerst worden er tips over het afspelen (speelplan, uitkomen, snijden, etc) weergegeven.
Verder bevinden zich in dit hoofdstuk 65 complete speelronden van 24 spellen. Deze spellen zijn reeds alle door spelers uit de A, B en C-lijn gespeeld. De resultaten (frequentiestaten) uit de A-lijn worden bij ieder spel weergegeven.
Er kan gekozen worden uit spellen met of zonder bieding.
Er is getracht op basis van de biedsystemen Acol 4-kaart en 5-kaart Hoog de meest waarschijnlijke bieding bij de spellen te maken.
Voor thuisbridge kunnen deze spellen een mooie bron zijn. De spellen steken, spelen en het eigen resultaat vergelijken met die van de frequentiestaten.
 
Statistiek.
Hier bevinden zich interessante totaal-gegevens over alle spellen uit de speelronden.

Diversen.
Hier wordt een overzicht gegeven (site-map) van deze bridge-site.


Hierboven is al vermeld dat getracht is op basis van de biedsystemen Acol 4-kaart en 5-kaart Hoog de meest waarschijnlijke bieding bij de spellen te maken.
Dikwijls zijn er meedere biedingen bij een spel mogelijk.
Mocht u een onjuiste bieding of een suggestie met betrekking tot deze bridge-site hebben, dan wordt uw reactie naar wivabu.bridge@gmail.com erg op prijs gesteld.

Alle overzichten zijn in pdf-format. Met betrekking tot het afdrukken van een overzicht op papier dient het volgende vermeld te worden.
Het is mogelijk dat uw browser een overzicht niet in de juiste afdrukstand of het juiste formaat zet.
Een mogelijke oplossing is het overzicht naar uw computer te downloaden en het daarna met een pdf-reader (bijvoorbeeld Acrobat Reader) te laden en af te drukken.


Ik wens u veel plezier met deze bridge-site.
Wil van Buuren